Chính sách thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người xem dựa trên thông báo về quyền riêng tư/chính sách bảo mật này, tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung EU (GDPR).

Địa chỉ  liên hệ qua email: contact@vnkkd.com

 Thu thập thông tin

Toàn cảnh 24h không tự động thu thập thông tin của bạn ngoài các thông tin giao tiếp với máy chủ website của chúng tôi. Các dữ liệu cá nhân của của bạn nếu được cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo quy trình dưới đây.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu có của bạn mà không được sự đồng ý, ngoài mục đích được nêu ra trong thông báo này hoặc khi được luật pháp yêu cầu. Toàn cảnh 24h thông qua các bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp các dịch vụ và chức năng kinh doanh dưới đây, những bên thứ ba của chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn được quản trị theo chính sách bảo mật của họ.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các danh mục sau:

  • Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hữu hạn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy như Google và Facebook để phân tích cách người dùng sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, theo dõi sở thích, xu hướng và kiểu người dùng để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp đã được cá nhân hóa nhằm đáp ứng sở thích của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.
  • Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba hữu hạn, để cung cấp cho người dùng một số quảng cáo xuất hiện trên trang website và ứng dụng của chúng tôi nhằm mang đến những quảng cáo đã được cá nhân hóa theo sở thích của bạn khi trải nghiệm trang website của chúng tôi.

Các biện pháp an toàn

Toàn cảnh 24h coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phù hợp, phòng ngừa để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại và chuẩn bị các biện pháp an toàn nhất định đúng lúc.

Chúng tôi sử dụng Mã hóa là chiến lược bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truy cập bởi các bộ phận và dịch vụ được ủy quyền, những người có quyền truy vào các khóa mã hóa để kiểm tra.

Dữ liệu cá nhân được mã hóa và lưu trữ trong một môi trường riêng tư và riêng biệt để tăng cường việc bảo mật.

Hậu quả của việc bạn không cung cấp dữ liệu

Bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho Toàn cảnh 24h.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Toàn cảnh 24h lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian miễn là cần thiết cho mục đích thu thập, để cung cấp cho bạn các dịch vụ với tư cách là người dùng của chúng tôi trên các trang web.

Các cá nhân dưới 16 tuổi

Toàn cảnh 24h không dự định và cố ý xử lý thông tin cá nhân từ những người dùng dưới 16 tuổi. Dữ liệu cá nhân của đối tượng này sẽ chỉ được xử lý nếu được sự đồng thuận của người được ủy quyền là có trách nhiệm cha mẹ với người dùng. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi nỗ lực cần thiết để xác minh những trường hợp này.

Đệ đơn khiếu nại

Toàn cảnh 24h chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân theo thông báo về chính sách bảo mật này và phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Email: contact@vnkkd.com

Các thay đổi trong thông báo bảo mật của chúng tôi

Toàn cảnh 24h có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng tải và cập nhật tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trực tiếp qua email nếu có thay đổi đáng kể. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cập nhật thông báo mới nhất.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 7 năm 2020.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: contact@vnkkd.com